Amputees.nl

om dat te doen wat ieder normaal mens ook kan

Amputees Net. Daily

Sportloket UMC Groningen

We horen en lezen het overal. Bewegingsarmoede en inactiviteit nemen steeds verder toe. Dit geldt zeker ook voor de groep mensen met een beperking en/of chronische aandoening. Reden voor Gehandicaptensport Nederland om de bestaande interventie 'Revalidatie, Sport en Bewegen' uit te breiden en op te zetten in verschillende ziekenhuizen in de vorm van een sportloket. Het ziekenhuis is hier de ideale vindplaats voor mensen met een chronische aandoening. Zorg en sport slaan de handen ineen om samen mensen met een chronische aandoening in beweging te krijgen en te houden. Het Centrum voor Revalidatie (CvR) van het Universitair Medisch Centrum Groningen heeft het initiatief genomen om ook in Groningen een sportloket op te zetten.

Doel van het programma 'Revalidatie, Sport en Bewegen' is het verminderen van inactiviteit bij de doelgroep mensen met een lichamelijke beperking of chronische aandoening binnen de patiëntenpopulatie van het CVR van het UMCG locatie Groningen en aan de aan het CVR gelieerde medische afdelingen. In de toekomst zal, na een nadere verkenning van de mogelijkheden, een samenwerkingsverband gecreëerd worden met overige potentiële vindplaatsen in de gezondheidszorg mogelijk via de regionale ziekenhuizen in de Provincie Groningen.

De kracht van dit project zit met name in de verbinding tussen de zorg en de sport. Door de samenwerking tussen het CvR van het UMCG en Huis voor de Sport Groningen wordt de vindplaats van de doelgroep gekoppeld aan de sportinfrastructuur in de provincie.
Gehandicaptensport Nederland brengt daarbij haar ervaring in van eerdere projecten elders in het land en ondersteunt waar nodig. De medewerker van het sportloket vervult daarbij de verbindende factor in de praktijk samen met de sportconsulenten van Huis voor de Sport Groningen in de verschillende gemeenten.

Naast de samenwerking tussen deze drie partijen zijn ook het academisch Centrum voor Sportgeneeskunde UMCG en het instituut voor Bewegingswetenschappen van de RUG is de faculteit Sociale Geneeskunde betrokken bij de ontwikkelingen rondom het sportloket.

Wilt u meer weten? Neem dan contact op met Mariska Zwartsenburg, consulent aangepast sporten. Dit kan per e-mail naar This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. of telefonisch op 0598-32 32 00.