Amputees.nl

om dat te doen wat ieder normaal mens ook kan

Amputees Net. Daily

Stichting Nelli Cooman Games


Op 18 september 1997 werd de stichting Nelli Cooman Games opgericht, waarbij Nelli Cooman als erevoorzitter en beschermvrouwe werd aangesteld. De Stichting is destijds opgericht in verband met de organisatie van de Nelli Cooman Games. Inmiddels zijn de activiteiten en elementen van de Stichting uitgebreid.

Doelstelling stichting
Middels de Nelli Cooman Games de atletieksport promoten en de integratie tussen sporters met en zonder een beperking bevorderen.

De Nelli Cooman Games
Een schitterend atletiekevenement waaraan zowel sporters met als zonder een beperking deelnemen. Basisschooljeugd, jeugdatleten,topsporters en anderen, u vindt ze allemaal bij de Nelli Cooman Games.

Doelstelling Nelli Cooman Games:
De organisatie van de NCG wil de promotie van de atletieksport en de integratie tussen sporters met en zonder een beperking bevorderen. Ruth Hassing is het gezicht van de Games.

Nelli Cooman Fonds
Het Fonds is één van de sponsoren van de Stichting Nelli Cooman Games. 

Doelstelling Fonds:
De sportparticipatie en het sportplezier van kinderen en volwassenen uit Drenthe en Groningen bevorderen middels bijdragen aan de activiteiten van de Stichting Nelli Cooman Games.

De Nelli Cooman Sportdag voor mensen met een beperking
In februari 2008 vond de eerste Nelli Cooman Sportdag voor mensen met een beperking plaats. Een schitterend geslaagd evenement waarmee de Stichting haar activiteitenpakket uitbreid en niet alleen de atletieksport maar diverse sporten onder de aandacht brengt van jong en oud met een beperking.

Doelstelling Nelli Cooman Sportdag voor mensen met een beperking:

Het doel van de sportdag is tweeledig. Enerzijds wil de Stichting mensen met een verstandelijke/ lichamelijke beperking en chronisch zieken in contact brengen met het bewegingsaanbod voor hen in de regio. Anderzijds wil zij verenigingen e.a.  in de regio stimuleren om een aangepast bewegingsaanbod te bieden.Special Clinics

Met de Special Clinics wil de Stichting in samenwerking met Stichting de Brug middels het project ‘School en Sport Speciaal Groningen” kinderen op scholen voor speciaal onderwijs met een verstandelijke beperking op een intensieve wijze laten kennismaken met de atletieksport. Linda Bartelds zal dit jaar namens de Stichting Nelli Cooman Games op de Meidoornschool te Stadskanaal gedurende de maanden maart, april en mei atletiekles aanbieden.Doelstelling Special Clinics

Kinderen met een verstandelijke beperking stimuleren tot lidmaatschap binnen bestaande atletiekvereniging en anderzijds het creëren van aanbod voor deze groep binnen de bestaande atletiekvereniging.

http://www.nellicoomangames.nl/