Na een ingrijpende situatie als een amputatie van uw arm of been is vaak de vraag waar blijft uw lichaamsdeel.  Uw arm / been is simpelweg uw ledemaat en uw eigendom. Sommige mensen hebben weinig met het lichaamsdeel wat hun mogelijk jaren gekweld heeft, terwijl andere personen het als een afscheid van de ledemaat met een emotionele band zien. Het niet meer compleet voelen en daarmee een eigen plaats willen geven is een belangrijk onderdeel in dit proces.

Ziekenhuizen zien geamputeerde ledematen als 'specifiek ziekenhuisafval', zoals ze worden genoemd in een brochure van de nationale Ziekenhuisraad uit 1989 die is gebaseerd op een circulaire van de minister van VROM. Ingevolge deze brochure dient specifiek ziekenhuisafval als parte categorie te worden afgevoerd en in een verbrandingsoven te worden verwerkt.

Wilt u een andere beslissing nemen dan moet u allereerst vóór de amputatie dat afpreken  met uw behandelend arts / het ziekenhuis of zij mee willen werken. Leg vooraf vast wat het besluit is van uw geamputeerd lichaamsdeel. Overleg of het kan om  bijvoorbeeld het lichaamsdeel te begraven in de tuin, mits de hygiëne / veiligheid niet in het geding is.

De mogelijkheid om geamputeerde ledematen te begraven in de eigen tuin.
Wat vaststaat is dat de Wet op de lijkbezorging in dit soort gevallen niet van toepassing is, aangezien er geen sprake is van een lijk. Je mag dergelijke resten ook in de eigen achtertuin begraven. Men mag er alles mee doen wat men zelf wil. Ook in een potje thuis bewaren.

Cremeren van Lichaamsdeel
Een gewoon crematorium mag een geamputeerd lichaamsdeel cremeren (net zoals een begraafplaats het mag begraven). Een verlof tot cremeren van de gemeente is niet aan de orde, want persoon van het lichaamsdeel is niet dood. Wenselijk is dat een kort briefje van het ziekenhuis opstelt waarin staat dat het gaat om een lichaamsdeel van de persoon, die op betreffende datum is geamputeerd.

Meer informatie:
Juridisch adviesbureau mr. W.G.H.M. van der Putten c.s.
Zutphensestraatweg 7
6881 WN Velp (Gld)
Tel. (026) 84 88 555
Fax (026) 36 11 050

 

Kopspijkers over het begraven van een been en vingers.