© revalidatie nederlandHet revalidatieonderzoek in Nederland moet gestimuleerd worden en onderdeel uitmaken van medische faculteiten. Tot dit advies kwam de Raad voor gezondheidsonderzoek (RGO) in 1997.

Kenmerkend voor het revalidatieonderzoeksterrein was dat veel ontwikkelingen tegelijkertijd en versnipperd plaatsvonden. Meer afstemming en coördinatie in het onderzoek was gewenst.

Stimuleringsprogramma Revalidatieonderzoek
Wetenschappelijk revalidatieonderzoek vond van 1998 tot 2005 plaats vanuit het Stimuleringsprogramma Revalidatieonderzoek. Het Ministerie van VWS, de leden van Revalidatie Nederland, NWO, ZonMw, het Revalidatiefonds en het Ministerie van OC&W hebben een belangrijke financiële bijdrage geleverd om dit programma te realiseren. Dit heeft geresulteerd in 75 onderzoeksprojecten en de benoeming van acht hoogleraren revalidatiegeneeskunde.

IIe Programma Revalidatieonderzoek
Nu loopt het IIe Programma Revalidatieonderzoek (2006-2011). Diverse fondsen (Johanna Kinderfonds, Revalidatiefonds, Beatrixfonds, Stichting Rotterdams Kinderrevalidatie Fonds Adriaanstichting, Vereniging Spierziekten Nederland), ZonMw en de leden van Revalidatie Nederland faciliteren vanaf 2007 drie onderzoeksprogramma´s:

  • Het EXPLICIT-stroke-onderzoek is gericht op mensen die door een CVA een verlamde arm hebben. Het onderzoek moet uitwijzen wel effect het vroegtijdig starten van intensieve therapie heeft op de verlamde arm. Daarnaast moet het onderzoek meer inzicht geven in de mechanismen die bepalend zijn voor het herstel van de arm- en handvaardigheid.
  • Het tweede onderzoek richt zich op baby's, kinderen, jongeren en jong-volwassenen met cerebrale parese, een hersenbeschadiging met onder meer spasticiteit als gevolg. Onderzocht wordt welke therapie het meest bijdraagt aan het dagelijks functioneren.
  • In het derde onderzoek wordt gekeken naar het effect van lichamelijke training, gedragstherapie en een combinatie van beide op de symptomen van neuromusculaire aandoeningen (spierziekten), op het functioneren van patiënten en op de kwaliteit van leven.

 

Onderzoek, Innovatie en Kwaliteit

De revalidatiecentra werken individueel en gezamenlijk aan de verbetering van de kwaliteit van zorg door samenhangende activiteiten op het gebied van onderzoek, innovatie en kwaliteit.

  • Onderzoek
  • Innovatie
  • Kwaliteit

Naar de site