Wetenschappelijk onderzoek is, naast onderwijs en patiëntenzorg, een pijler in de taken van een universitair medisch centrum.
De afdeling Revalidatiegeneeskunde heeft, onder de noemer Expand (Extremities, Pain and Disability)  twee speerpunten geformuleerd voor het wetenschappelijk onderzoek:

  • Extremiteiten (inclusief amputatie en prothesiologie);
  • Pijn


Daarnaast vindt er in het CvR onderzoek plaats naar revalidatie chronisch zieken. Een overzicht van alle onderzoeksactiviteiten staat in het jaarverslag  van het CvR en de afdeling Revalidatiegeneeskunde en onder 'Research projects' in het linker navigatiemenu.

Via deze link een uitvoerig overzicht van alle onderzoeksactiviteiten die bij SHARE (Graduate School for Health Research) zijn ondergebracht.

naar de site Centrum voor Revalidatie UMCG