Huidproblemen van de amputatiestomp van een beengeamputeerde worden regelmatig gezien in de dagelijkse praktijk. Er is weinig informatie over incidentie en prevalentie bekend in de literatuur.
Met behulp van een vragenlijstonderzoek (n=805) werd onderzocht welke factoren van invloed zijn op het krijgen van huidproblemen. Huidproblemen werden gerapporteerd door 63% van de deelnemers. Het bleek dat bij hogere leeftijd, mannelijk geslacht en vaatziekte/suikerziekte als reden van amputatie de kans op het hebben van huidproblemen afnam, terwijl bij frequent wassen, gebruik van antibacteriële zeep en roken deze kans toenam. Deze laatste factoren dienen nader onderzocht te worden op klinische relevantie.
Daarnaast werd gekeken in hoeverre een huidprobleem invloed heeft op het kunnen uitvoeren van activiteiten. Deelnemers gaven aan dat op het gebied van huishouden, sociaal functioneren en sport activiteiten werden beperkt door een huidprobleem. Daarnaast was er een afname in draagtijd van de prothese. Naast het aantal gemelde huidproblemen en geslacht (die in beperkte mate voorspellend waren) werden geen verdere factoren gevonden die een beperking in functioneren kunnen voorspellen.
Ten slotte werd de prevalentie van deze huidproblemen in een klinische studie onderzocht, huidproblemen kwamen voor bij 30% tot 40% van de deelnemers. Huidproblemen hadden een negatieve invloed op de loopafstand.
Er kan worden geconcludeerd dat huidproblemen van de amputatiestomp regelmatig voorkomen, dat deze een negatieve invloed hebben op het functioneren en het gebruik van de prothese en dat de gevonden factoren die de kans op een huidprobleem doen toenemen (wasfrequentie, roken en antibacteriële zeep), nader moeten worden onderzocht op klinische relevantie.

Skin problems of the stump in lower limb amputees are a common problem. In literature, evidence concerning incidence and prevalence is scarce.
By means of a questionnaire (n=805) it was investigated which determinants have influence on skin problems of he stump. In total 63% of the participants reported a skin problem. Higher age, male gender, and peripheral arterial disease and/or diabetes decreased the odds on having a skin problem. Use of antibacterial soap, smoking, and washing the stump 4 times a week or more increased the odds. It was concluded the latter mentioned determinants need to be studied for their clinical relevance. Furthermore, it was investigated if the presence of a skin problem has influence on level of participation. Participants responded a negative influence of a skin problem on household, social functioning, and performing sports. The time the prosthesis could be worn while having a skin problem was decreased. Besides the number of skin problems and gender (which had a small predictive value) no other determinants were identified which could predict a decrease in level of participation.

(2010) Meulenbelt, Hendrik Evert Jan

Bron: http://dissertations.ub.rug.nl/faculties/medicine/2010/h.e.j.meulenbelt/

Voor meer  inhoud [klik hier]