Project: Protheses voor de onderste ledematen: richtlijnen en nieuwe technieken

Show printer-friendly view Print View switch to en
mutation
Titel-Eng Prosthetic prescription in lower limb amputation: development of a clinical guideline in the Netherlands
Samenvatting Jonge mensen die een been moeten missen, stellen andere eisen aan een prothese dan ouderen. Zo zullen actieve jongeren meer baat hebben bij een geavanceerd kunstbeen, terwijl ouderen vooral stabiel willen kunnen staan. Tot nu toe waren geen eenduidige criteria bij het voorschrijven van een prothese. Harmen van der Linde ontwikkelde een richtlijn, die binnenkort aan revalidatieartsen, prothesemakers en fysiotherapeuten wordt voorgelegd om de bruikbaarheid ervan in de dagelijkse praktijk te beoordelen. Naar verwachting zal het aantal onder- en overbehandelingen afnemen en komt er meer duidelijkheid voor de patiënten. Voor zijn onderzoek gebruikte de promovendus een panel van experts en had hij contacten met professionals uit het hele land. Hij stelde een schema op met 37 stellingen die betrekking hebben op het voorschrijven van een beenprothese. Op basis van het activiteitenniveau en de thuis- of arbeidssituatie van de patiënt zijn aanpassingen mogelijk.
Samenvatting-Eng Purpose: The goal of this clinical PhD project is to establish a national consensus on the prescription of different prosthetic components in patients with leg amputations at various levels. Based on a literature review, on nation-wide observations of clinical practice and on the collection of expert opinions, clinical guidelines for leg prostheseology (Proguide) will be developed. As a second aim, this project may explore the clinical effectiveness of several new or renewed techniques such as early prosthetic fitting after below-knee amputation and osseous integration in above-knee amputation.
Looptijd 01/2000 - 06/2004
NOD nummer OND1294874
Status afgesloten
Dissertatie Ja

Betrokken organisaties

Betrokken personen

Classificatie