De Vogellanden, centrum voor revalidatie te Zwolle. Jaarlijks revalideren zo’n 1900 mensen in het revalidatiecentrum. De Vogellanden heeft 50 bedden ter beschikking voor klinische revalidatie aan volwassenen (238 revalidanten per jaar) en poliklinische revalidatie aan kinderen en volwassenen (1634 per jaar). De sector Kinderen biedt ook gespecialiseerde kinderopvang in de Therapeutische Peutergroepen.

Revalidatiegeneeskunde in De Vogellanden richt zich op de revalidatie van mensen bij wie de gevolgen van een ziekte, trauma of aangeboren afwijking complex en vaak blijvend van aard zijn. Een revalidatiebehandeling richt zich niet alleen op de ziekte of aandoening zelf, maar probeert ook eventuele blijvende gevolgen ervan zoveel mogelijk te verminderen. Het doel van de revalidatiebehandeling is dat de revalidant in alle opzichten weer zo zelfstandig mogelijk kan functioneren in de maatschappij.

Het kan zijn dat er blijvende gevolgen zijn van een ziekte of aandoening. In dat geval leert de revalidant om zo goed mogelijk met de beperkingen om te gaan. De revalidatiebehandeling vindt soms individueel, soms in groepsverband plaats. De aandoening heeft niet alleen gevolgen voor de revalidant zelf, maar ook voor de personen uit zijn/haar naaste omgeving. De Vogellanden zorgt ervoor dat ook zij nauw worden betrokken bij het revalidatieproces.

Website RC De Vogellanden, Zwolle