Amputees.nl

om dat te doen wat ieder normaal mens ook kan

Meent H. van de, revalidatiearts, UMC St.Radboud

Henk van de Meent, revalidatiearts

Lid van de WAP,

Lid van de VRA

Specialisatie: amputatie / traumarevalidatie

Het UMC St Radboud is een centrum voor patiëntenzorg, onderwijs en onderzoek. Deze drie staan in nauw verband met elkaar. Voor goede patiëntenzorg is wetenschappelijk onderzoek nodig, voor goed medisch onderwijs zijn patiëntenzorg en onderzoek onontbeerlijk. Zo leveren we u, onze klant, blijvende kwaliteit.

Naar de website van  UMC St Radboud